Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Stacja meteorologiczna w Sosnowcu

Wydział Nauk Przyrodniczych

Instytut Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski

 

 

Opis stacji

Stacja meteorologiczna Wydziału Nauk Przyrodniczych (WNP) Instytutu Nauk o Ziemi (INoZ) Uniwersytetu Śląskiego jest zlokalizowana w Sosnowcu, współrzędne geograficzne: 19°08' E, 50°18' N, wysokość 263m n.p.m. Główny teren badań i pomiarów zwanym „ogródkiem meteorologicznym” oddalony jest od budynku INoZ o około 80m. Ma kształt kwadratu o długościach boków 25m i o powierzchni 625m2 (0,06ha) oraz jest ograniczony niskim ogrodzeniem (siatka metalowa) pomalowane na biało. Powierzchnia ta porośnięta jest w całości murawą, która systematycznie jest koszona. Otoczenie stacji: od zachodu – znajdują się ogródki działkowe, na południe - znajduje się osiedle akademickie składające się z budynków czteropiętrowych oddalonych o ponad 100 m; od północy - w odległości 80 m znajduje się budynek INoZ (86m wysokości), a od wschodu – teren porośnięty niskim drzewostanem. Na terenie ogródka meteorologicznego zlokalizowano automatyczne stacje meteorologiczne (systemy: Campbell) wraz z całą infrastrukturą pomiarową. Na dachu budynku INoZ (350m n.p.m.), 86m n.p.g. znajduje się automatyczna stacja meteorologiczna typu Campbell z infrastrukturą. Miejsce pomiarów elementów meteorologicznych reprezentuje klimat miejski i przemysłowy konurbacji śląskiej.

 

Główny cel pomiarów: 

Podstawowe elementy meteorologiczne (temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, opad atmosferyczny, temperatura w glebie, usłonecznienie)
Elementy i saldo promieniowania powierzchni czynnej w pełnym zakresie widma (całkowite promieniowanie słoneczne, promieniowanie słoneczne odbite od podłoża, promieniowanie długofalowe atmosfery skierowane ku powierzchni Ziemi (promieniowanie zwrotne atmosfery), promieniowanie długofalowe uchodzące od powierzchni czynnej ku górze).

 

Miejsce pomiarów:

 

  

<= Dach budynku WNP INoZ (350m n.p.m.; 86m n.p.g.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= Ogródek meteorologiczny WNP INoZ (263m n.p.m.)

 

 

 

Stacja (ogródek i dach) wyposażona jest w (stan na styczeń 2023):

 • Dwie klatki meteorologiczne w ogródku (Psychrometry Augusta)
 • Maszty anemometryczne (10m). 
 • Automatyczne stacje meteorologiczne.
 • Lizymetry (opiekun Marek Sołtysiak).
 • Bilansomierz promieniowania powierzchni czynnej (1,5m). 
 • Tradycyjne deszczomierze Hellmanna (1m). 
 • Deszczomierze elektroniczne.
 • Deszczomierze laserowe PARSIVEL. 
 • Sonda temperatury gleby.
 • Stanowisko do pomiarów temperatury w gruncie.
 • Stanowiska do pomiarów chemizmu opadów.
 • "Sun tracker" do pomiaru promieniowania bezpośredniego oraz rozproszonego
 • Pobornik do pomiaru zanieczyszczeń LVS (pm10 i pm2.5).
 • Kontener mieszkalny gdzie znajduje się rejestrator automatycznej stacji oraz komputer do analiz danych meteorologicznych. 

 

 Baza danych meteorologicznych dla stacji Sosnowiec (Ogródek meteorologiczny, Dach)

 • Temperatura powietrza na 2m: ~1993~nadal
 • Wilgotność powietrza na 2m: ~1999-nadal
 • Kierunek wiatru na 10m: ~2001-nadal
 • Prędkość wiatru na 10m: ~2001-nadal
 • Promieniowanie słoneczne: ~2000-nadal
 • Promieniowanie słoneczne odbite: ~2000-nadal
 • Promieniowanie długofalowe atmosfery: ~2000-nadal
 • Promieniowanie długofalowe Ziemi: ~2000-nadal
 • Promieniowanie bezpośrednie: ~2021-nadal
 • Promieniowanie rozproszone: ~2021-nadal
 • Albedo: ~2000-nadal
 • Usłonecznienie: ~2001-nadal
 • Ciśnienie atmosferyczne: ~2014-nadal
 • Opad atmosferyczny: ~1999-nadal
 • Temperatura w gruncie: ~1999-nadal

 

REGULAMIN STACJI METEOROLOGICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO UDOSTĘPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH METEOROLOGICZNYCH